Samfunnsengasjement

Velkommen om bord

Velkommen om bord er et prosjekt for aktiv kunnskapsformidling om fiske generelt og vår daglige drift spesielt. Dette gjør vi i dag særlig gjennom sosiale medier, egen filmproduksjon, 360-film fra båten – presentert med VR-briller – deltakelse i flere internasjonale TV-program, på utdanningsmesser og gjennom foredrag. Den viktigste brikken til nå har vært mannskapets store aktivitet på Facebook og Instragram, hvor de leverer foto, film og annen informasjon fra fisket. Et eget visningsrom vegg i vegg med vårt kontor på Kystens hus i Tromsø er under etablering, og skal etter hvert bli et fast formidligspunkt for Hermes AS.

Direkte kontakt via satellitt

For å kunne kommunisere enda bedre med omverdenen, fra en båt langt til havs, har vi kjørt et eget forprosjekt med satellittkommunikasjon med direkte lyd og bilde mellom båten og ulike steder i Norge og Danmark. Dette har vært teknisk meget vellykket. Responsen fra de mange som har blitt guidet rundt i båten ved hjelp av fem kameraer og har vært i direkte dialog med kapteinen, har inspirert oss i det videre arbeidet med vårt strategiske valg om å være et synlig, ærlig og bærekraftig selskap.

Synlighet som strategi

Vi ønsker å gi våre kunder og deres kunder, ulike fagmiljø, ungdom, politikere og andre interesserte innsikt i fiskeriene ved å vise fram og fortelle om arbeidet og livet om bord.

Prosjektet skal også bidra til å øke bevisstheten omkring kvaliteten på arbeidet, råstoffbehandlingen og ressursforvaltningen fiskeflåten står for. Tilbakemeldingene fra forprosjektet har bekreftet vår oppfatning av at synlighet og aktiv historiefortelling er de viktigste virkemidlene for å øke verdiskapingen i alle ledd.

Forprosjektet er finansiert med egne midler og tilskudd fra Innovasjon Norge. Hovedprosjektet med faste installasjoner om bord og eget visningsrom er i startfasen, og er planlagt gjennomført i løpet av 2017 og 2018.

SAMMEN SKAPER VI LIV PÅ KYSTEN!

Sørøyrocken er en festival på Sørøya i Finnmark. En festival for det ekte og autentiske, med kjente artister, lokal mat og opplevelser for hele familien. Herlig nordnorsk stemning i eksotiske omgivelser. Hermes heier på Sørøyrocken, som skaper liv på kysten år etter år – i 2017 med kun nordnorske artister! Høsten 2016 var de om bord på besøk.

soroyrocken.no

BLÅMANN SKATEPARK

Det er viktig å vise fram fiskeriene også for ungdommen. Da vi ble invitert til å støtte Blåmann skatepark – et prosjekt for egenorganisert aktivitet – ba vi dem like godt også om bord for å lage verdens første trålerskatefilm! Vi liker deres engasjement, og aktiviteten de skaper for de unge ute i havgapet.

il-blamann.net/skatepark/

«HERMES II»

Historien til Hermes AS begynte med kjøpet av «Hermes II» i 1952. Kutteren som ble bygd i 1917, var i selskapets eie helt fram til 1990. Høsten 2016 ble den kjøpt tilbake til et eget selskap, Hermes II AS. Båten skal bevares for ettertiden og benyttes til formidling av kyst- og fiskerihistorie, og til å fortelle om opprinnelsen til fiskebåtrederiet Hermes AS.

facebook.com/hermes2as

UTADRETTET VIRKSOMHET

Håp i Havet Utdanningskonferanse om den marine næring
Ungt Entreprenørskap Lagde oppgaver for ungdomsbedriftene og deltok i juryen og på marin innovasjonscamp

Utdanningsmessa 2016
Bachelor-/masteroppgaver Intervjuer og informasjon
Presentasjoner av Hermes AS og næringen
Ombordfrystkonferansen i Ålesund, Nor-Fishing i Trondheim, for Espersen/ScanFish i København og på Kystens hus i Tromsø – for Norges sjømatråd, Råfisklaget, Fiskeridirektoratet og Innovasjon Norge med flere.