Bærekraft og miljø

ESPERSEN

Espersen er Europas største produsent av hvitfisk, og fast leverandør til blant andre Tesco og McDonald’s. Hermes AS er stolte av å være den foretrukne leverandøren av hvitfisk til en særdeles miljøbevisst foregangsbedrift, og at de benytter oss som eksempel på bærekraftig drift og inviterer oss med som bidrags­yter i mange sammenhenger. Blant annet har deres kunde, McDonald’s, vært om bord og laget en egen infofilm om tilblivelsen av sine fiskeburgere.

En miljøbevisst partner

Som del av Espersens innsats for å belyse og øke bevisstheten omkring moderne fiskeri, har de selv lagd flere kortfilmer i samarbeid med Hermes. Som Espersen sier det i sin miljørapport: Filmene gir et sjeldent innblikk i livet og virkeligheten om bord på en tråler, og ble gitt ut tidlig i 2016. Daglig leder Jan Roger Lerbukt i Hermes, sier i en av filmene: “Fiske er veldig viktig for meg. Vi forsyner verden med kvalitetsfisk fra det reneste og kaldeste havet i verden.” Lerbukt følger i sin fars og bestefars fotspor i fiskerinæringen, og fokuserer sterkt på viktigheten av bærekraftig drift i fiskeriene. Som han sier: “Fisken er ikke bare der for oss i dag, men også for framtidige generasjoner.”

Net positive fishing

Espersen er også en av initiativtakerne til Net Positive Fishing, et utviklingsprosjekt som er åpent for bedrifter, myndigheter og enkeltpersoner. Prosjektet skal identifisere og fremme ny utstyrsteknologi som kan forbedre håndteringen og selekteringen av fisk og redusere energibruken. Målet er å mobilisere og inspirere til å finne nye og innovative metoder for å optimalisere fangsten innenfor etiske og miljømessige grenser. Samtidig ønsker prosjektet å motivere næringen til å ta en større rolle i å definere, levere og fremme bærekraftig sjømat som en viktig del av et sunt kosthold i framtiden.

Workshop om framtidens fiske

Som en del av Net Positive Fishing, inviterte Espersen, Icelandic Seachill og Nomad Foods blant andre Hermes, som representant for fiskeflåten, til en workshop i Oxford i mai 2016. Her møtte vi andre aktører i næringen, eksperter på fiskeatferd og fiskeriforvaltning, forskere og teknologiutviklere for å diskutere og utvikle nye konsepter for utstyr som blant annet kan få bukt med bunntråling. På workshopen ble undervanns­kameraer, sjødroner, lys- og laserteknologi presentert. I tillegg kom deltakerne fram til flere designkonsepter som kan på endre hvordan villfisk fanges i framtiden.

Noen eksempler:
• Selvgående fangstenheter
• Lasernett som erstatter tradisjonell trål
• Systemer som lokker fisk til båtene
• Stasjonære nett for fangst og oppbevaring av levende fisk
• Interaktive styrhus med blant annet overvåking av fiskearter,
størrelser og undervannsmiljø (The Internet of the Sea)

Fishing for litter

Hermes har i 2016 også vært en del av miljødugnaden Fishing for Litter, i regi av Miljødirektoratet. Prosjektet innebærer at fiskebåter som deltar samler marint avfall som tas opp med trål eller annet redskap under normalt fiske.

Mer plast enn fisk

World Economic Forum (WEF) anslår at det innen 2050 vil være mer plast enn fisk i havet, hvis ikke noe gjøres for å bekjempe problemet.

“Fiskere rammes direkte av den stadig økende mengden marint avfall i havene våre. De må bruke tid på å rense redskapene fri for søppel. Deres frivillige innsats gjennom Fishing for Litter vil derfor komme både næringen og samfunnet til nytte og er et bidrag til at vi kan få et renere hav”, uttalte direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, på Miljødirektoratets hjemmeside.

Leveres til tre havner

48 tonn søppel er plukket opp av havet og levert til avfallsbehandling på land i løpet av året. Avfallet leveres i Tromsø, Ålesund og Egersund, som er de havnene som foreløpig deltar i ordningen. Der blir avfallet sortert, registrert og tatt hånd om på forsvarlig måte.

“Fishing for Litter vil bidra til at vi får mer kunnskap og oversikt over hvor store mengder marint avfall som kan samles inn på denne måten. Vi skal høste erfaringer fra prosjektet. De blir nyttige i vårt arbeid med å finne tiltak og virkemidler for å redusere marin forsøpling, konkluderte Hambro på hjemmesiden.

For Hermes er det viktig å delta i dette prosjektet, som vil bidra til å sikre et bærekraftig fiske i framtiden.